Links

Berufsverband Angewandte Kunst Projekte

bak-sh.de/projekte

 

Berufsverband Angewandte Kunst

bak-sh.de

 

art-nomad

www.art-nomad.de

 

LANDKUNSTSTÜCK

landkunststück.de

 

Barbara Hast und Susanne Juliette Koch

www.hast-koch.de

 

Cornelia Patz-Nahm

www.papier-in-form.de

 

Regionalpartnerschaftsausstellung

www.balticartsandcrafts.com

 

Norske Kunsthåndverkere

www.kunsthandverk.no

 

Danske Kunsthåndværkere

www.danskekunsthaandvaerkere.dk

 

Danish Crafts

www.danishcrafts.dk

 

Konsti

www.konstitaideteollisuus.fi

 

KHVC  Konsthantverkscentrum

www.konsthantverkscentrum.se

 

Contemporary ARTS AND CRAFTS FROM GERMANY, NORWAY, FINLAND, DENMARK AND SWEDEN

www.connecting-artsandcrafts.com

 

Botkampermühle

www.mühlenkunst.de